Over Mij

Christine Lorré

Geboren   26 .01 .1951 GENT, BELGIE
WATERMAN-TIJGER

 

1973 - 1989   ZELFSTANDIG ARCH ITECT

1989 - 2002   ZAKENVROUW

2002 - 2014   LANDBOUWSTER IN ITALIE


2014 - NU

WOONT IN OBER-ÖSTERREICH
EN PROBEERT HI STORISCH BOUWBESTAND TE REDDEN .
FENG- SHU I OP ZOEK NAAR WABi.

Over mijn werk

Toevallig gevonden materiaal, hout, plastiek, rubber, metaal, enz. zet zieh in
mijn handen samen tot volgende composities. Deze spreken over:

____________________________________________________________________________

 

 

Kindheidstrauma's

Lijden, eenzaamheid, depressie.

lmmobiliteit. Uitzichtloos, als door een boze fee betoverd, versteend.
Doornroosje in honderdjarige slaap, tevergeefs wachtend op de prins.

Dan reikt de oude Sigmund Freud de hand.

Ontwaken. Aftasten. Metamorfose.

Dit lijden, deze gevoeligheid wordt een zegen, een kracht.

Eerst wanneer men de bodem van de put bereikt heeft kan men zieh met grote
kracht oprichten. Oplichten. Verlichten.

Dit proces heeft voor mij een belangrijke spelregel:
verliezen en vinden. Verlorengevonden.
Het is verloren gevonden, - men raakt het toch weer kwijt.
1s men het kwijtgespeeld, - men vindt het weer terug.
Spiraalsgewijze, maar altijd dichter bij de essentie.

Afzonderlijke zwerfvuildingen, aangespoeld op de oever.

Deze dingen hebben ook geleden. leder object draagt de sporen van zijn
verleden en bekomt, door de magie van het tesamenbrengen een nieuwe
zin, een nieuw leven.

leder voorwerp draagt in deze nieuwe constellatie bij tot de reconstructie
van het verleden.

Het verleden wordt alzo opgeheven tot de surrealistische orde.

Het is een genezend ritueel.

Alles past samen en vindt een nieuw leven. Vindt schoonheid en harmonie.

Alles om mij heen harmoniserend, zo wil ik in het leven staan.